Home ADD’nin Kurucuları

ADD’nin Kurucuları

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları ve başkanları, ADD Tüzüğünün 85. ve 86. maddelerinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Başkan ve kurucularımızın yaşamöyküleri için tıklayınız.

* * *

ADD Tüzüğü

KURUCULAR

MADDE 85
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları üye numarası sırasıyla aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir:
      1. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
      2. Prof. Dr. Nusret FİŞEK
      3. Prof. Dr. Hüsnü GÖKSEL
      4. Prof. Dr. M. Ragıp SARICA
      5. M. Rauf INAN
      6. Prof. Dr. Lütfü DURAN
      7. Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY
      8. Celil GÜRKAN
      9. Prof. Dr. Cahit TALAS
    10. Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU
    11. Prof. Dr. Hicri FİŞEK
    12. Kâzım YENİCE
    13. Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK
    14. Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR
    15. İhsan TOPALOĞLU
    16. Sami N. ÖZERDİM
    17. Bedri KORAMAN
    18. Prof. Dr. Muammer AKSOY
    19. Prof. Dr. Nejat KAYMAZ
    20. Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ
    21. Doç. Dr. Anıl ÇEÇEN
    22. Lerzan AKYOLLU
    23. Gürbüz D. TÜFEKÇİ
    24. Hayri BALTA
    25. Mustafa COŞTUROĞLU
    26. Jale Candan GÜNAY
    27. Dr. Ziya TİNEL
    28. Rüştü ÖZAL
    29. Doç. Dr. Fazıl SAĞLAM
    30. Nermin ÖZTUŞ
    31. Sabiha ERİŞ
    32. Süheylâ KAYMAZ
    33. Mualla GÖKHAN
    34. Dr. A. Cengiz BÜKER
    35. Prof. Dr. Özer OZANKAYA
    36. M. Suphi GÜRSOYTRAK
    37. Ârif ÇAVDAR
    38. Sacit SOMEL
    39. Prof. Dr. S. Çetin ÖZOĞLU
    40. Ayyuk ERENBERK
    41. Demirhan TUNCAY
    42. Hüseyin EMRE
    43. Selahattin CANBAY
    44. Arslan KAYA
    45. Fahrettin TELSEREN
    46. Hayri OSMANOĞLU
    47. Hüseyin Avni GÜLER
    48. N. İlter ERTUĞRUL
    49. Mehmet ALDAN
    50. Süreyya ŞEHİDOĞLU
Derneğin Onur Kurucuları ise şunlardır: Prof. Dr. Fehmi YAVUZ, Prof. Dr. Bahri SAVCI, Prof. Dr. Münci KAPANİ.

KURUCU BAŞKAN VE ONURSAL BAŞKAN

MADDE 86
Çalışmaları ve çabalarıyla ödünsüz, örnek Atatürkçülerden, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türkiye aydınlanmasının bilim savaşçılarından Prof. Dr. Muammer AKSOY Derneğin Kurucu Başkanı; Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Millet Meclisi’nin kuruluşundan beri, çeşitli yer ve görevlerde, kimi kez de sıradan bir yurttaş olarak, tüm eylem ve yapıtlarıyla Türk Devrimi ve Atatürk İlkelerinin her dönemde inançlı savunucusu olan ve yaşamı boyunca Atatürkçü düşünceden ödün vermeksizin tüm bilgi ve yeteneğini bir an bile vazgeçmeden Atatürk’ün amaçladığı Türkiye’nin gerçekleşmesine yönelten Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU da Derneğin Onursal Başkanıdır.

* * *