Home YÖNETİM KURULU

Kurullar

ADD Çankaya Şubesinin 24 Mart 2021’de düzenlenen 11. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde  2020-2023 dönemi şube kurullarının üyeleri ile genel merkez delegelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

ADD Çankaya Şubesi Kurulları

YÖNETİM KURULU

  
M. Özgür KIRDAR
Başkan
Özgeçmiş
 Hülya KÜÇÜKARAS
Başkan Yardımcısı
Özgeçmiş
 Bülent DURDU
Yazman
Özgeçmiş
  
Ayhan ÇORAKÇI
Sayman
Özgeçmiş
 M. Banu NALBANTOĞLU
Özgeçmiş
 Nadir GÜLTEKİN
Özgeçmiş
  
Nevin ÖZTOL
Özgeçmiş
 Recep YILMAZ
Özgeçmiş
 Tuğba ACER DEMİR
Özgeçmiş

DENETLEME KURULU

  
A. Baha ÖZBAKAN
Özgeçmiş
 Öznur ÇELİK
Özgeçmiş
 Fatih Akın KURT
Özgeçmiş

DİSİPLİN KURULU

  
Utku ÖZCAN
Özgeçmiş
 Derman BOZTOK
Özgeçmiş
 Özcan KARAKUŞ ERDOĞAN
Özgeçmiş

ADD Çankaya Şubesi Genel Merkez Delegeleri

  
Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Özgeçmiş
 Prof. Dr. Ali ERCAN
Özgeçmiş
 Cefa SEFA
Özgeçmiş
  
Dr. Erdoğan KARAKUŞ
Özgeçmiş
 Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ
Özgeçmiş
 Rafet ASLANTAŞ
Özgeçmiş
    
  Şengül CAN
Özgeçmiş